Chương trình ưu đãi dành choKhách hàng Doanh nghiệp

Theo đúng mục tiêu sát cánh cùng doanh nghiệp, BAC A BANK triển khai nhiều ưu đãi mừng sinh nhật Ngân hàng như các chính sách lãi suất/ phí dịch vụ cạnh tranh, các sản phẩm được thiết kế tuỳ biến theo đối tượng khách hàng để hỗ trợ tối đa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đúng mục tiêu sát cánh cùng doanh nghiệp, BAC A BANK triển khai nhiều ưu đãi mừng sinh nhật Ngân hàng như các chính sách lãi suất/ phí dịch vụ cạnh tranh, các sản phẩm được thiết kế tuỳ biến theo đối tượng khách hàng để hỗ trợ tối đa hoạt động sản xuất kinh doanh.