Miễn phí một số dịch vụ eBanking và SMS Banking

Để gia tăng ưu đãi cho Khách hàng, BAC A BANK tặng 03 tháng phí sử dụng dịch vụ SMS Banking tính từ 01/09/2019. Đặc biệt trong tháng 9/2019. mọi giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng của Khách hàng qua kênh Internet Banking và Mobile Banking đều được miễn phí.

Để gia tăng ưu đãi cho Khách hàng, BAC A BANK tặng 03 tháng phí sử dụng dịch vụ SMS Banking tính từ 01/09/2019. Đặc biệt trong tháng 9/2019. mọi giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng của Khách hàng qua kênh Internet Banking và Mobile Banking đều được miễn phí.