Mũ bảo hiểm thời trangdành tặng Khách hàng gửi tiền

Được triển khai từ 16/08/2019 đến hết 28/08/2019 tại tất cả các điểm giao dịch BAC A BANK, Chương trình áp dụng cho Khách hàng gửi tối thiểu 50 triệu đồng kỳ hạn từ 06 tháng trở lên với quà tặng ngay là mũ bảo hiểm thời trang mang dấu ấn thương hiệu BAC A BANK. <br/>

Được triển khai từ 16/08/2019 đến hết 28/08/2019 tại tất cả các điểm giao dịch BAC A BANK, Chương trình áp dụng cho Khách hàng gửi tối thiểu 50 triệu đồng kỳ hạn từ 06 tháng trở lên với quà tặng ngay là mũ bảo hiểm thời trang mang dấu ấn thương hiệu BAC A BANK.